Езикът на тялото в бизнеса – 5 невербални техники, които добрият лидер трябва да познава 

Тънкостите на комуникацията се изучават от десетилетия. Едно от най-известните изследвания в тази област е на професор Алберт Мехрабиан, който установява, че 55% от комуникацията е език на тялото, 38% е тон на гласа и само 7% са думите, които изричаме. Затова всеки успешен лидер трябва да владее техниките на езика на тялото. Различните ситуации изискват […]